Bildanalys nr 1

Att analysera en bild betyder att du  reflekterar över vad du ser, känner, tror osv, om en bild

Analys av en bild. Du skall skriva minst en A4 sida med egna ord, och försöka att beskriva hur du ser på bilden. Använd med fördel ett Word dokument där du kan redigera text enkelt klippa och klistra in bild.

 

Detta är bilden du skall arbeta med besvara följande frågor:

 

 
 
 
 
 

 Till din hjälp har jag skrivit upp en del frågor här nere som du kan besvara, det betyder att detta är hjälpande frågor som när de besvarats kan ha gett dig frågor-svar så att du kan skriva en berättelse om vad du tycker om bilden.

 

 

  • 1.     Vad föreställer motivet?
  • 2.     Vilken tid är det?
  • 3.     Ute eller inne?
  • 4.     Vilken känsla får du när du ser på motivet? Känslan av glädje, sorg……..
  • 5.     Skriv ner  dina funderingar runt bilden, kanske om saker du inte kan se direkt i bilden, men som kan ha skapat           bilden.
  • 6.     Vilket material kan ha använts för att skapa bilden? 
  • 7.     Har bildskaparen använt sig av speciella effekter, ex olika skuggverkningar eller färg nyanser?

 

 

Redovisa  en text /berättelse (ca A4 papper  långt) om bilden.

Du skall alltså skriva med egna ord vad du tycker och känner

 

 

Betyg:

 

Centralt innehåll i bild årskurs 7–9

Bildanalys

9. Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas

10. Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas

11. Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar

12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Detta är de kriterier som skolverket har gällande bildanalys, förutom detta tittar jag  som lärare på ditt genomförande är det en sammanhängande berättelse med egna ord.  Har du och kan skriva ner dina tolkningar av bilden även sådan som man inte helt ser utan mer kan ana.

Kommentera här: