Bildanalys nr 2

 Analys av en bild betyder att du skriver med egna ord vad du tycker, tror och ser, funderar på runt bilden!
 
 
 
 
 
 
 
 Bildresultat för isdans 
 
 
Till din hjälp har jag skrivit upp en del frågor här nere som du kan besvara, det betyder att detta är hjälpande frågor som när de besvarats kan ha gett dig svar så att du kan skriva en berättelse om vad du tycker om bilden.
 

 

 

Sätt ord på det du ser i bilden:

 • Jag ser…
 • Jag ser färgen…
 • Bilden föreställer…
 • Jag ser en/ett…
 • Jag ser dessa detaljer…

Sätt ord på det du inte ser:

 • Jag ser inte…
 • Det finns inget…
 • Om jag hade funnits i bilden hade jag varit detta…

Sätt ord på det du tror omger det som bilden visar:

 • Jag tänker mig att…
 • Jag tror att den som målat bilden sitter…
 • Jag ser att årstiden är denna för att…
 • Andra ledtrådar jag får är att…
 • Jag har varit på en liknande plats…
 • Relationen mellan personerna på bilden är…

Sätt ord på känslor:

 • Jag tror personerna är glada/arga/besvikna för att…
 • Hur ser du ut när du känner likadant?
 • Vilken känsla ger bilden dig?
 • Sakerna i bilden ger de samma eller olika känslor?
 • Om jag hade funnits i bilden hade jag varit…

Sätt ord på författarens budskap:

 • Jag tror  den som har gjort bilden påverkats av…
 • Jag trorden som har gjort bilden vill få oss att…
 • Jag tror  den som har gjort bilden inspirerats av…

 

 

Redovisa (ev bild)+ text (ca A4 papper långt)

 

 

Betyg:

 

Centralt innehåll i bild årskurs 7–9

Bildanalys

9. Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas

10. Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas

11. Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar

12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Detta är de kriterier som skolverket har gällande bildanalys, förutom detta tittar jag som lärare på ditt genomförande är det en sammanhängande berättelse med egna ord. Har du och kan skriva ner dina tolkningar av bilden även sådan som man inte helt ser utan mer kan ana.

Kommentarer:

1 Andrei :

skriven

Hej Lollo e de bra med dig

Svar: Japp
Lollo

Kommentera här: