affisch uppgift

       Du skall göra reklam
.  En affisch som har minst A2 format dvs riktigt stor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    reklam 2019 om                                                                                                                                                                                                                                                                    Du väljer det finns tre olika förslag, som du kan göra reklam för, välj utav tre följande alternativ:
                         
luktdator
Pann                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Du måste tänka till, helst lite utanför boxen!! Besvara frågorna när du tänker.
  • Vem vänder jag mig till 
  • Vilken färgskala skall jag ha?
  • Vilken åldersgrupp är det.
  • Hur kan jag göra min produkt intressant?
  • Varför är just min produkt bra/bäst?
  • Vad är det jag vill visa?
Till ditt förfogande finns det färg av olika slag  och färpennor du väljer.
Det finns färgat papper/kartong och klister du väljer.
 
 
Tänk nu på att det är bilden och färgen som ger din affisch uppmärksamhetstsvärde, inte en massa text.
 
Du får ha en RUBRIK
En kort undertext. max 10 ord
Brödtext som förklarar på ca 30 st ord
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Marginal runt
 
Du måste ha en marginal runtom dvs en tom yta ca 4-5 cm bred när det handlar om en stor yta
 
 
 
Här ser du ett exempel på en tänkt marginal runt själva bilden, allt ser ut att befinna sig inom en viss ram och går inte ända ut till kanten av papperet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Här ett ex på hur marginalen kan se ut om man använder olika färgade papper

 
 
 
 
 
 
 
 
I var affisch eller större bild finns det en RUBRIK det är ett ord eller en mycket kort mening, som är gjord med stora dubbla tecken.
 
 underrubrik som kort i ex fet stil kan förklara innehållet en slags sammanfattning. 
 
 
 
Sedan kommer "Brödtexten" dvs själva texten i mindre fonter som med många ord förkarar och beskriver allt
 
 
 
 
 
 (Längst ner i salen finns 2 ex på skokrämsreklam, man kan avända ex stjärnor i annat färgat utklippt papper och klistra fast som bryter själva marginalen men som i sig ger  uppmärksamhet)
 
 Betyg!
Enligt skolverket i denna uppgiften ingår en hel del av de olika punkterna över vad man skall kunna för ett visst betyg läs och begrunda

Bildframställning

1. Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

2. Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande

4. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder

5. Presentationer av eget bildskapande

6. Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Redskap för bildframställning

7. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete

8. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

Bildanalys

9. Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas

 

11. Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar

12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Förutom att själva uppgiften innehåller flera bedömningspunkter som  skolverket fastställt tittar jag även på ditt engagemang och nogrannhet i bildskapandet din fantasi och vilja  för det du skapar. Så det är egentlige en uppgift som innehåller många olika komponenter.

 

 

Kommentera här: