Digitalbildredigering

Spara ner 2 bilder vi gör en bild av detta  genom att redigera digitalt
 
 
  • Börja med att googla badstrand, döp den till "Badstrand"  och spara den på din dator.
  • Googla sedan anka och  döp den till "anka" , spara den på samma ställe som badstranden, på din dator. Vitsen är att DU skall veta var du sparade så at du lätt kan komma åt det.
 
  • Googla:    PIXLR      det ser ut så här
  •  Välj "Öppna en bild från din dator"
 
 
Vi ska nu lägga ihop 2 olika bilder till en
 
  •  öppna bilden  "Badstrand"  
 
  • Gå uppi ARKIV och öppna bilden "anka", använd lassot och markera ankan, klipp ut i redigera  kvar har du en bild med en vit fläck i där ankan varit, stäng bilden utan att spara.
 
  • Ställ markören på badstrands bilden och gå upp till REDIGERA klistra in.
 
  • Du har nu en badstrand med en jättestor anka på, gå upp i REDIGERA och välj free transform minska ankan till lagom storlek,  genom att dra i handtagen till önskad storlek, när du är nöjd  välj markör/pil i verkytygs fältet/lådan, du kommer nu att få frågan om du vill behålla detta  välj JA
  • innan du sparar gå till LAGER sammanfoga alla lager
 
  •  Gå till ARKIV och spara som spara bilden i din dator på valfri plats, bilden skall sparas med ändelsen jpg 
 
Exempel.        Exempel               Exempel.                  Exempel.        Exempel               Exempel
Badstrand
 
 
 
 
 
 
 
 
Anka
 
 
 
 
 
Så här kan  det se ut när du är klar, om man avänt dessa bilderna
 Badstrand+ Anka
 
 
 

Centralt innehåll i bild årskurs 7–9

Bildframställning

 Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

 

Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder 5. Presentationer av eget bildskapande 6. Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Bildanalys

12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

 

Kommentera här: