0 Läs mer >>
 
 
                                                                                                                                                                                                                                     
                                           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
   1.  Parafras av dig själv använd din mobil eller låna  en dator ta en selfie spara den på ex hotmailkonto, FB,
twitter, dropbox, mina bilder eller annat ställe där du kan spara och få tag på just din bild för att fortsätta att jobba  med digital bildredigering I din mobil eller dator
 
2. du skall öppna en bild du redan har, dvs din selfie som du skall göra om spara den sedan med namnet
 
 
 ex: olgas. selfie.jpg,    perras selfi.jpg     lasses selfie.jpg,     lottas selfie.jpg                                  
.............as/es selfie.jpg
 
 
 
Skicka sedan den färdiga bilden till mig  ( bild läraren) så drar jag ut den på papper
 
Min mail finns längst upp på sidan. 
 
 
Detta är vad jag tittar på
 

Bildframställning

 

4. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder

5. Presentationer av eget bildskapande

Redskap för bildframställning

7. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete

 

Selfie, selfie ...