0 Läs mer >>
Bilder är en sort språk som alla i hela världen förstår.
Behärskar du att göra bilder så kan du påverka andra,  eller förklara dig i ett annat land. Och bakgrunden är viktigare än vad du tror annars vet man ju inte var det är 
 
 
Allt som finns i en bild kan man översätta i text!
 
 
 

Bildspråk

1 Läs mer >>
Propaganda anväds oftast i politiska sammanhang man vill påverka någon att tro samma sak, eller på det man vill att andra skall tro. 
En som hade en stor apparat runt just detta att påverka hela folkslag att stå enade och tro på en och samma sak var Hitler Han hade en hel stab som arbetade med att påverka genom bilder och film
 
                                     
 
 
                
 
 
 
Här propaganda för en helt anna sak, men man använder text och  bilder för att  påverka.
 
Kika även på denna bloggen som handlar om samma sak
 
 
 
Man använder bild för att förstärka det som står i texten. Bilder är väldigt Starka i sitt utttryck och förklarar oftast en text på bara en millisekund. Så lång tid som det tar för din hjärna att uppfatta ett budskap i en bild.
Bild är ett språk i sig som alla över hela världen förstår
 
 
orkar du ( inte ett måste som allt annat på denna sidan) så se denna filmen om

Propaganda

0 Läs mer >>

Installation

 

 

 

Installation (alternativt: installering) är ett konstverk  som inte går att säga att det är  som måleri, skulptur eller någon annan av de klassiska konstgrenarna.

Installationer utgörs oftast av flera tekniker .

En installation kan bestå av en mängd olika medier som måleri, skulptur, video och ljud;

Begreppet installation förekom för första gången1969 men konstformen i sig har existerat mycket längre än så. Beroende på definition kan man säga att installationskonst alltid har funnits i konstvärlden men att det var först under mitten 1900-talet som den började behandlas som en konstgenre.

 

 

Här ett exempel på hur det kan se ut på ett museum fyllt av installationer: 

 

 

Här ett exempel på hur man arbetar stort Christo packeterar in  broar, öar, gör om parker…….

Scrolla ner på sidan lite 

 

En kortfilm om några av  Christos inslagningar 

 

Horn i pannan? Tja varför inte! 

 

 

Performance eller performancekonst (Performance art), är en bildkonstform med rötter i den tidiga modernismen, en form av "levande konst",.

Det är främst en faktor som utmärker en performance: Den uppförs "live", i realtid och utgör inte någon representation, vilket annars är vanligt inom bildkonsttraditionen, utan den är sitt görande och genomförande.

 

Performance utvecklades under 1970-talen som ett multimediemontage av bland annat måleri, skulptur, musik, poesi och film, utgående från skilda kulturyttringar.

Under 1960- och 1970-talet när frågor kring genus, kropp och politik var i centrum av konstdiskussionen blev den mycket kroppsliga performancekonsten återigen populär och denna gång var det en stor mängd kvinnliga konstnärer som använde sig av uttrycket. 

Vartannat år sedan 2006 har det hållits en Performance-festival i Uppsala.

 

 

 

 

 

Installation/performa...