0 Läs mer >>

 

Dessa moment ingår i uppgiften alltså inte alla 12 punkter som jag ska enligt skolverket bedöma.

Utöver detta tittar jag även allmänt på ditt utförande är det genomtänkt och genomarbetat. Nogrannhet samt fanasifullhet är  arbetet utfört efter en egen idé tänket runtom din process i arbetet.

 

Bildframställning

1. Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

3. Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer

4. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder

5. Presentationer av eget bildskapande

 

Redskap för bildframställning

7. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete

8. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

design uppgift

0 Läs mer >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad jag tittar på i denna uppgiften:
 

Bildframställning

 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 •  
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.

Redskap för bildframställning

 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 
 • Bildanalys
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 
 Förutom de ovanstående kikar jag även på ditt genomförande av uppgiften är det nogrannt bearbetat, iderikt ex  bakgrund är det snyggt redovisat, med ex ram runt.

Porträtt uppgift

0 Läs mer >>
 • Konst har funntis sedan urminnestider. Man kan hitta den första typen av konst långt innan år 0 i grottor,fast då hade bilderna en annan innebörd. Man ritade saker och trodde att det skulle ske som man ritade. 
 
 • Runt år 0 och lite senare målade man mycket religiösa händelser som bilder.
 
 
 
 
 • Runt 1000 talet och till mitten av 1800 talet började man att föreviga sig själv genom portättmålningar. Man ville alltså visa upp en selfie men eftersom inte kameran var uppfunnen så fick man sitt modell för en konstnär som målade av en. Man målade även en hel del " stilleben" dvs  saker uppställda i en hög ( en tänkt triangel) målades av så riktigt som möjligt nästan som foto.
 
 
 • I mitten av 1800 talet uppfann man kameran då blev alla konstnärer arbetslösa. Vem vill sitta i 3 veckor för att bli avpoträtterad när ma kan ta ett foto?? mycket enklare och snabbare!
 • Från mitten av 1800 talet och framåt har det utveckats olika konstriktningar "sk" Ismer. Ex impressionism, kubism, futurism, osv, osv.osv
 
 

Kort konsthistoria