0 Läs mer >>
Vad har bilden att göra med reklam, rasism, sexism osv??
 
 
 
 
Tja kolla själv bild är ett  språk, behärskar du det har du makt
Massor av exempel (här ovan) på stereotypa människor i världen, men vi då?? 
 
 
 
 
 
Bild gjord av: Sami Fransson en ung tjej som genom sin bild(er) har makt
 
 
 
 
Hur ser en stereotyp svensk ut?
 
 
 

Såhär säger skolverket om betyg i bild i årskurs 7–9

 

 

Bildens makt

0 Läs mer >>
 
 
Vincent var en konstnär som inte blev så gammal bara 37 år, han var konstnär och målare, han kom från Nederländerna / Holland.
Ibland var han väldigt deprimerad alltså ledsen bland annat skar han av sig ett öra. Hans sätt att måla var lite annorlunda, men kunde se precis var han dragit sin pensel. Han målade allt möjligt som han såg, som han tyckte att det skulle se ut.
 
 
 
 
En speciell sorts blommor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En av hans mer berömda tavlor var  en stor vas med solrosor. 
 
 
 
 
 
 
 
Vi skall nu tillsammans göra en stor vas med solrosor
 
 
 
Varför gör vi detta?
 
 
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
 • jämföra och reflektera över bilder,
 • undersöka bilder och värdera deras syften, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 
Vad säger skolverket om ämnet bild
 

Vincent van Gogh och...

0 Läs mer >>
 
 
Du skall rita en person på ett A4 som har  kläder  , gör något som är annorlunda,  utanför normen,alltså något man kanske inte förväntar sig ha på sig, eller göra, ett annorluda färgval, ett annorlunda  jobb eller sätt .
Du skall rita något helt annorlunda som man inte förväntar sig att just detta könet gör, alltså något som tillhör det andra könet.
 
 
 
 
En man  i annorlunda kläder.  
 
 
 
 
 
Ta en sådan enkel sak som hur sitter vi!
 
 vilken är man och vilken är kvinna

 .     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 Thelma och Louise en film från 1991, den FÖRSTA filmen som,  gjordes där kvinnor uppförde sig som män innan dess var det tabu på filmduken .  
 
 
 
 
 

I årskurs 7–9

Bildframställning

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Redskap för bildframställning

 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 
 

Uppgift i sex och gen...