0 Läs mer >>
Samtids och nutidskonst

Vad är skillnaden?

 

 

 

  • Begreppet samtidskonst refererar antingen till konst som görs i vår tid, eller utvidgat,konst från sent 1960-tal  och framåt

Samtidskonstnär  Michael Richter   

 

 

Wanås en park nära dig fylld av konst

http://www.wanas.se/

 

 

 

  • Nutidskonsten ska i nutid och ta upp olika teman i samhället, inte bara genom att beskriva utan också påverka, kritisera, uppmärksamma och ifrågasätta.

https://www.youtube.com/watch?v=CFfCJsSdy_c

 

Centralt innehåll i bild årskurs 7–9

Nedan finns punkterna i det centrala innehållet angivna först som numrerad lista, där varje nummer sedan finns i cirkelmatrisen i figur 1 tillsammans med kunskapskraven.

Bildframställning

1. Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

2. Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande

3. Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer

4. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder 5. Presentationer av eget bildskapande 6. Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Redskap för bildframställning

7. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete

8. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

Bildanalys

9. Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas

10. Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas

11. Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar

12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Samtidskonst och Nuti...

0 Läs mer >>

 

 

Först lite kort om vad skolverket säger om detta ämne i bild, så kan det bli lite mer förståeligt för dig varför det tas upp i ämnet bild.

 

Bild

De normer som finns kring kön, könsmönster, sexualitet och relationer i samhället reproduceras ofta i de fasta och rörliga bilder som människan ser dagligen. Inom bildämnet ska eleverna ges möjlighet att förstå bildspråket som ofta används i bildframställning och själva kunna föra fram budskap i bilder. Genom att granska normstrukturer kan eleverna lära sig att analysera den informationsström de möter och även reflektera kring hur de själva reproducerar könsmönster i sin bildframställning.

 

Vad är skillnaden på sex/könstillhörighet och genus?

Könstillhörighet/sex står för den biologiska uppdelningen i två kategorier: kvinnor och män. Alltså  viket kön man har.

Genus   står för de normer, föreställningar, uttryck och egenskaper som ett vi ger dem. Ex uttrycka sig på ett feminint sätt, eller ex posera för foto på ett feminint sätt.  Ex:Kvinnor kan gå på ett manligt sätt

 

 Lite om sexism det här säger statens medieråd om ämnet

 

 
 

 

 Det finns en hel del ganska förutsägbara framställningar ,  eller man ska kanske hellre kalla det mode inom ex foto, reklam, historiska bilder, tidningar, symboler, illustrationer osv

 

 

 

 

Ex Michelangelo som var en av världshistorien största konstnär han levde i början av1500 talet

 

 

Detta är hans berömda skulptur ”David”  som återfinns i Florens i Italien.

Här kan man ju se det manliga idealet redan ganska tidigt i historien, lite magrutor, muskler osv

 

 

Det som var lite märkligt var hur Michelangelo kunde bli så fantastiskt beundrad och en så berömd konstnär sett  ur ett genusperspektiv .

På 1500 talet när han levde fick de olika könen inte se det andra könet naken, såvida man inte var gift.

Att ha nakenmodeller  av andra könet på konstskolorna som konstnärerna kunde studera var helt otänkbart.  Eftersom Michelangelo inte var gift, visste han mycket om den manliga kroppen efersom han hade en själv, men med den kvinnliga kroppen var det nog lite si och så.

 

  


Denna bild är målad av Michelangelo och återfinns i sixtinska kapellet i Rom. Den föreställer Adam och Eva i paradiset. Eva lurar Adam att äta av äpplet och man kan se den ”räääliga” ormen.

Det som är anmärkningsvärt är hur den kvinnliga kroppen avbildats. En muskulös manlig kropp med två dåliga bröstimplantat!?  (De bicepsarna går inte av för hackor:))

 

Varför tror du att kvinnan ser ut i kroppen som en man?

 En helt annan bild fast i nutid är från Ryanairs årliga välgörenhetskalender. De började med kalendern 2012 och har fortsatt. Vad man gjort är att man fotogrferat unga vackra fotomodeller i bikini och högkackade skor      ( som aldrig satt sin fot i ett flyplan som anställd) de skall ge skenet av att all personal är lite sexiga och lättklädda solbrända, alltid skrattande utan bekymmer liver leker och allt är så underbart. Du får allt dethär om du flyger med Ryanair, men är det såhär egentligen? 

 

 
 
 

  En liten film om genus funderingar

 

 

 

 

 

Vi skall kika lite på foto i bild.

Här under kommer en del foto på män där man låtit mannen inta typiska kvinnliga poser när han fotograferats.

 

 

 
  
                       
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är en typiskt manlig pose i ett fotografi?

Vad är det som gör fotona här ovan typiskt kvinnliga?

 

Vi skall kolla lite på 2 olika reklamer riktade till män och kvinnor det finns ett tydligt genusspråk i de 2 filmerna härunder.

Film nr 1Reklam riktad till?

Film nr 2 Reklamen riktad till?

Besvara dessa frågor:

Var musiken annorlunda beroende på vilken film det var?

Hur hade man belyst filmerna?

Vilken film är riktad till kvinnor och vilken till män? Ja det är väl ganska uppenbart! Föreställ dig en man  i film nr 1

Lite fånigt va!

 

Här kommer lite film som har gjorts i ämnet genus,.

En liten reklamfilm om de olika könen

 

 

En liten film om    Kvinna i historien   

 

 

 

BETYG:

 

Centralt innehåll i bild årskurs 7–9

Nedan finns punkterna i det centrala innehållet angivna  som numrerad lista,

Genom denna introduktionen till Genus i bildframställningen, genom olika medier/material hoppas jag att du tänker till lite och är medveten om detta fenomen materialet bör ge  dig kunskap att i ämnet genus för eget bildskapande:

Bildframställning

1. Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

 

3. Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer

4. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder 5. Presentationer av eget bildskapande 6. Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Redskap för bildframställning

7. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete

8. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

Bildanalys

9. Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas

10. Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas

12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

 

sex och genus i bild

0 Läs mer >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svart vitt

 

Ställ upp något som inte har jämn form eller yta. Blunda med ett öga och kisa så ser du bättre formen och skuggorna. Rita av formen med en HB penna. Skugga med mjuk penna, självskuggan och slagskuggan. Beskär bilden och montera.

 

BETYG:

Det finns totalt 12 punkter, men just denna uppgiften behandlar bara de punkter som du kan läsa här nere. Förutom detta tittar jag även på din noggranhet, framåtskridande i ditt sätt att arbeta, förmåga att ev skapa djup, drivenhet/känslighet i ditt sätt att arbeta och hur du presenterar slutresultatet.

Centralt innehåll i bild årskurs 7–9

Nedan finns punkterna i det centrala innehållet angivna först som numrerad lista, där varje nummer sedan finns i cirkelmatrisen i figur 1 tillsammans med kunskapskraven.

Bildframställning

1. Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

Redskap för bildframställning

7. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete

8. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

Bildanalys

 

12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

 
 
 
 

potatis i svart vitt