0 Läs mer >>
Använd mobilen eller digitalkamera ta en bild på ditt ansikte printa ut på ett papper klipp bilden mitt itu!
Du skall nu ha en halv bild på ditt ansikte vänster halva eller högra halvan.
Den halvan som fattas skall du rita exakt som den fotograferade halvan.
Se exemplet här under
 
Bildresultat för ansikte ritat halva fotograferat halva
 
 
 

Centralt innehåll i bild årskurs 7–9

Bildframställning

  • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser
  •  Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande
  •  Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer
  • . Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder 5. Presentationer av eget bildskapande 
 
  • Redskap för bildframställning
  • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete
  •  Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften
 
  • Bildanalys
  •  Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap 

Vad säger skolverket om detta ämne? Det är skolverket som styr alla skolor i hela Sverige, och de har bestämt vad man skall kunna för ett visst betyg och alltså vad jag som lärare skall lära ut

 

halva du ritat halva ...