0 Läs mer >>
  1. Måla ett fantasidjur på A3
  2. Fotografera av det med digitalkamera ta samtidigt ett foto på dig själv i helbild.
  3. För över bilderna genom ex SIM kortet Spara bilden någonstans där du kan komma åt den alltid ex DRIVE, på din hotmail (ONE DRIVE)............
  4. Gå till  Pixlr
  5.  Öppna de 2 bilderna och gör en bild av dem. i Pixlr
  6. Skala av allt runtom djuret använd det magiska lassot. Kopiera
  7.  Klistra in djuret på bilden med dig, i ett nytt lager , använ omforma fritt för att passa in formen/storleken
 
 
 
 
Thailand hösten 2014 vid polen
 
 
 
Detta är vad jag tittar på
 

Bildframställning

1. Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

4. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder

5. Presentationer av eget bildskapande

Redskap för bildframställning

7. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete

8. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

 
 

Digitalbild djur+d...

1 Läs mer >>
 
 
Några av de mest kända konstverkeni världen kommer du att få se i en liten konst(ig) film. Men först skall du få se en del av orginalen
 
 
         
 
Andy Wharhol              Picasso                 Mondrian                    Herlofes halshugning     Gud ger Adam liv  
 
 
 
 
 
                                      
               Solrosor                                    Skriet                            Dr Tulps anatomilektion
  
 
 
                                                                              
       Venus födelse                                             Vincent van Gogh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
Marrath                   Reneé Magritte                     Flicka med pärlörhänge               Frida Khalo
 
 
 
och här kommer den lilla lite annorlunda filmen du känner igen......
 
 
 
 
Förklaring till vad du just sett
 
 
 
 
 

Centralt innehåll i bild årskurs 7–9

 

Bildanalys

 

11. Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar

12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

 

 
 
 
 

Konst(ig)historia