ISM

 

 

 

 

 

 ISM vad är det?

En ISM är en konstriktning exempelvis Surrealism, Kubism,Impressionism,Expressionism.

Det finns massor av andra ismer som inte nämns på den här sidan. Vi skall ägna oss åt 4 st olika ISMER som jag skall försöka att förklara vad det innebär.

Gå hit och läs om ISM

 

 
 

Kommentera här: