Kompendie om en berömd person (Lay out)

Du skall under en given tid som lärare ger dig muntligt göra ett eget kompendie/häfte om en berömd person
 
Betyg:
Centralt innehåll i bild årskurs 7–9 Nedan finns punkterna i det centrala innehållet angivna  som numrerad lista, som ingår i uppgiften 
 
2. Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande
3. Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer
4. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder
5. Presentationer av eget bildskapande
6. Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang. Redskap för bildframställning
7. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete
8. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften
 
Förutom detta tittar jag även på layout och noggrannhet/engagemang i genomförandet
 

Kommentera här: