Installation/performance

Installation

 

 

 

Installation (alternativt: installering) är ett konstverk  som inte går att säga att det är  som måleri, skulptur eller någon annan av de klassiska konstgrenarna.

Installationer utgörs oftast av flera tekniker .

En installation kan bestå av en mängd olika medier som måleri, skulptur, video och ljud;

Begreppet installation förekom för första gången1969 men konstformen i sig har existerat mycket längre än så. Beroende på definition kan man säga att installationskonst alltid har funnits i konstvärlden men att det var först under mitten 1900-talet som den började behandlas som en konstgenre.

 

 

Här ett exempel på hur det kan se ut på ett museum fyllt av installationer: 

 

 

Här ett exempel på hur man arbetar stort Christo packeterar in  broar, öar, gör om parker…….

Scrolla ner på sidan lite 

 

En kortfilm om några av  Christos inslagningar 

 

Horn i pannan? Tja varför inte! 

 

 

Performance eller performancekonst (Performance art), är en bildkonstform med rötter i den tidiga modernismen, en form av "levande konst",.

Det är främst en faktor som utmärker en performance: Den uppförs "live", i realtid och utgör inte någon representation, vilket annars är vanligt inom bildkonsttraditionen, utan den är sitt görande och genomförande.

 

Performance utvecklades under 1970-talen som ett multimediemontage av bland annat måleri, skulptur, musik, poesi och film, utgående från skilda kulturyttringar.

Under 1960- och 1970-talet när frågor kring genus, kropp och politik var i centrum av konstdiskussionen blev den mycket kroppsliga performancekonsten återigen populär och denna gång var det en stor mängd kvinnliga konstnärer som använde sig av uttrycket. 

Vartannat år sedan 2006 har det hållits en Performance-festival i Uppsala.

 

 

 

 

 

Kommentera här: