potatis i svart vitt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svart vitt

 

Ställ upp något som inte har jämn form eller yta. Blunda med ett öga och kisa så ser du bättre formen och skuggorna. Rita av formen med en HB penna. Skugga med mjuk penna, självskuggan och slagskuggan. Beskär bilden och montera.

 

BETYG:

Det finns totalt 12 punkter, men just denna uppgiften behandlar bara de punkter som du kan läsa här nere. Förutom detta tittar jag även på din noggranhet, framåtskridande i ditt sätt att arbeta, förmåga att ev skapa djup, drivenhet/känslighet i ditt sätt att arbeta och hur du presenterar slutresultatet.

Centralt innehåll i bild årskurs 7–9

Nedan finns punkterna i det centrala innehållet angivna först som numrerad lista, där varje nummer sedan finns i cirkelmatrisen i figur 1 tillsammans med kunskapskraven.

Bildframställning

1. Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

Redskap för bildframställning

7. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete

8. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

Bildanalys

 

12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap