Samtidskonst och Nutidskonst

Samtids och nutidskonst

Vad är skillnaden?

 

 

 

  • Begreppet samtidskonst refererar antingen till konst som görs i vår tid, eller utvidgat,konst från sent 1960-tal  och framåt

Samtidskonstnär  Michael Richter   

 

 

Wanås en park nära dig fylld av konst

http://www.wanas.se/

 

 

 

  • Nutidskonsten ska i nutid och ta upp olika teman i samhället, inte bara genom att beskriva utan också påverka, kritisera, uppmärksamma och ifrågasätta.

https://www.youtube.com/watch?v=CFfCJsSdy_c

 

Centralt innehåll i bild årskurs 7–9

Nedan finns punkterna i det centrala innehållet angivna först som numrerad lista, där varje nummer sedan finns i cirkelmatrisen i figur 1 tillsammans med kunskapskraven.

Bildframställning

1. Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

2. Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande

3. Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer

4. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder 5. Presentationer av eget bildskapande 6. Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Redskap för bildframställning

7. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete

8. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

Bildanalys

9. Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas

10. Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas

11. Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar

12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Kommentera här: