uppgift Seriestrip

 
                                                               Lite tips
Gör rutornas vänstersida samt under och översida först. Rita det du ska, dra sedan höger linje/kant
Du kan ju inte veta på förhand hur stor plats du behöver dra därför vänsterkanten efter att du ritat.
 Alla rutor skall ha ett litet mellanrum (se ex ovan)
 
 
Vilken figur ska jag ha
Tänk på att i seriernas värld kan det faktiskt vara en burk, eller en svamp, eller en pelargon kanske en penna med ben som gör något. Det behöver inte vara en människa.  Händer och fingrar är svårt, men alla har vita handskar och bara 4 fingrar.
                     
 
 
 
 
 Färg
Börja att färga de stora ytorna först. Akta dig för svart! Lägg svart och alla detaljer sist. Avsluta med att dra tunn tuschlinje- konturlinje runt allt. Här under exempel på olika sorters bubblor vad är vad tankebubblor. pratbubblor, pratbubblor för arga, explosion.
 
 
 
 

Centralt innehåll i bild årskurs 7–9

Nedan finns  några av punkterna i det centrala innehållet angivna som numrerad lista, 

Bildframställning

1. Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

 

Redskap för bildframställning

7. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete

8. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

 

Bildanalys

12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

 

 

 Förutom detta som skolverket menar skall ingå i kursen tittar jag även på ditt engagemang, koncentration, disciplin och noggrannhet, samt din vilja att prova nya material/metoder

 Jag kikar även på bakgrunden var är det? Varför har du valt just den bakgrunden, jag tittar även på ditt val av bildutsnitt, och  mellanrumen mellan bilderna
 

Kommentera här: