design uppgift

 

Dessa moment ingår i uppgiften alltså inte alla 12 punkter som jag ska enligt skolverket bedöma.

Utöver detta tittar jag även allmänt på ditt utförande är det genomtänkt och genomarbetat. Nogrannhet samt fanasifullhet är  arbetet utfört efter en egen idé tänket runtom din process i arbetet.

 

Bildframställning

1. Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

3. Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer

4. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder

5. Presentationer av eget bildskapande

 

Redskap för bildframställning

7. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete

8. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Kommentera här: