Kort konsthistoria

  • Konst har funntis sedan urminnestider. Man kan hitta den första typen av konst långt innan år 0 i grottor,fast då hade bilderna en annan innebörd. Man ritade saker och trodde att det skulle ske som man ritade. 
 
  • Runt år 0 och lite senare målade man mycket religiösa händelser som bilder.
 
 
 
 
  • Runt 1000 talet och till mitten av 1800 talet började man att föreviga sig själv genom portättmålningar. Man ville alltså visa upp en selfie men eftersom inte kameran var uppfunnen så fick man sitt modell för en konstnär som målade av en. Man målade även en hel del " stilleben" dvs  saker uppställda i en hög ( en tänkt triangel) målades av så riktigt som möjligt nästan som foto.
 
 
  • I mitten av 1800 talet uppfann man kameran då blev alla konstnärer arbetslösa. Vem vill sitta i 3 veckor för att bli avpoträtterad när ma kan ta ett foto?? mycket enklare och snabbare!
  • Från mitten av 1800 talet och framåt har det utveckats olika konstriktningar "sk" Ismer. Ex impressionism, kubism, futurism, osv, osv.osv
 
 

Kommentera här: