Porträtt uppgift

 
 
 
 
 
 
 
 
Vad jag tittar på i denna uppgiften:
 

Bildframställning

  • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  •  
  • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  • Presentationer av eget bildskapande.

Redskap för bildframställning

  • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 
  • Bildanalys
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 
 Förutom de ovanstående kikar jag även på ditt genomförande av uppgiften är det nogrannt bearbetat, iderikt ex  bakgrund är det snyggt redovisat, med ex ram runt.

Kommentera här: