Digitalbild djur+dig

  1. Måla ett fantasidjur på A3
  2. Fotografera av det med digitalkamera ta samtidigt ett foto på dig själv i helbild.
  3. För över bilderna genom ex SIM kortet Spara bilden någonstans där du kan komma åt den alltid ex DRIVE, på din hotmail (ONE DRIVE)............
  4. Gå till  Pixlr
  5.  Öppna de 2 bilderna och gör en bild av dem. i Pixlr
  6. Skala av allt runtom djuret använd det magiska lassot. Kopiera
  7.  Klistra in djuret på bilden med dig, i ett nytt lager , använ omforma fritt för att passa in formen/storleken
 
 
 
 
Thailand hösten 2014 vid polen
 
 
 
Detta är vad jag tittar på
 

Bildframställning

1. Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

4. Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder

5. Presentationer av eget bildskapande

Redskap för bildframställning

7. Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete

8. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften

12. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

 
 

Kommentera här: