Bildanalys hur man gör

 
 
 
 
 
Kolla även här en liten film om hur man gör en bildanalys  från mediateket i skolan
 
 
 
 
 
 
 
Detta är varför ni gör en bildanalys och vad det är jag som lärare skall bedöma.
 

Bildanalys

  • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 

Kommentera här: