Grundsärskolans betyg

 
 
 
 
 Betyg i särskolan
 
 
Över alla skolor i Sverige styr skolverket de bestämmer vad man skall kunna för att få ett visst betyg .
I ämnet bild ser jag som lärare,  på hur väl du utför en uppgift och på hur du hnterar olika material, samt om du har egna ideér och hur pass noggrann du är
 
 
 
 
 
 
 Detta säger skolverket och det är vad jag som bildlärare tittar på
 

Bildframställning

 

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel seriebilder och illustrationer till text.
  • Kombinationer av bild, ljud och text, till exempel serier och film.
  • Fotografering och filmande. Hur foto och film kan redigeras med hjälp av digital teknik.
  • Presentationer och utvärderingar av eget bildskapande.

 

Redskap för bildframställning

 

  • Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.
  • Bildkomposition. Skapa rumslighet med hjälp av linjer, för- och bakgrund.

 

Bildanalys

 

  • Bilder som behandlar frågor om identitet, kön, sexualitet, etnicitet och maktrelationer. Vilket budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
  • Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur. Några historiska och samtida bilduttryck och stilar.
  • Några internationella konstnärer och deras verk.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

  • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.

 

Kommentera här: