Uppgift i sex och genus

 
 
Du skall rita en person på ett A4 som har  kläder  , gör något som är annorlunda,  utanför normen,alltså något man kanske inte förväntar sig ha på sig, eller göra, ett annorluda färgval, ett annorlunda  jobb eller sätt .
Du skall rita något helt annorlunda som man inte förväntar sig att just detta könet gör, alltså något som tillhör det andra könet.
 
 
 
 
En man  i annorlunda kläder.  
 
 
 
 
 
Ta en sådan enkel sak som hur sitter vi!
 
 vilken är man och vilken är kvinna

 .     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 Thelma och Louise en film från 1991, den FÖRSTA filmen som,  gjordes där kvinnor uppförde sig som män innan dess var det tabu på filmduken .  
 
 
 
 
 

I årskurs 7–9

Bildframställning

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Redskap för bildframställning

 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 
 

Kommentera här: